Pallesthesia

Pallesthesia

,
f.
Sensibilidade vibratória.
(De pallo gr. + esthesia)