Pancreatalgia

Pancreatalgia

,
f.
Dôr no pâncreas.
(Do gr. pankreas + algos)