Parafusador

Parafusador

, m. e adj. Aquelle ou aquillo que parafusa.