Paraliticar

Paraliticar

, v. t. Des. Tornar paralítico. V. i. Des. Tornar-se paralítico.