Pequenino

Pequenino

,
adj.
Muito pequeno.
M.
Menino.