Perítropo

Perítropo

,
adj. Bot.
Que se dirige do eixo do fruto para os lados do pericarpo.
(Do gr. peri + trepein)