Perfazimento

Perfazimento

,
m.
Acto ou effeito de perfazer.