Periparoba

Periparoba

,
m.
Planta piperácea do Brasil.