Perpetrador

Perpetrador

,
m. e adj.
Aquelle que perpetrou.
(Lat. perpetrator)