Perpetuador

Perpetuador

, m. e adj. O que perpetúa.