Phobophobía

Phobophobía

,
f.
O mesmo que nosophobia.
(Do gr. phobein + phobein)