Physionomismo

Physionomismo

,
m.
Theoria ou systema dos physionomistas.
(De physionomia)