Pixacanto

Pixacanto

, (csa)
m.
Arbusto espinhoso.
(Lat. pyxacanthus)