Plenilúnio

Plenilúnio

,
m.
Lua cheia.
(Lat. plenilunium)