Plessimetria

Plessimetria

,
f.
Emprêgo do plessímetro.