Plethorico

Plethorico

,
adj.
Relativo á plethora.
Que tem plethora.
(Gr. plethorikos)