Polinésia

Traduções

Polinésia

بولنيسيا, بُولِينِسْيَا

Polinésia

Полинезия

Polinésia

Polinèsia

Polinésia

Polynesien

Polinésia

Polynesien

Polinésia

Polynesia

Polinésia

Polinezio

Polinésia

Polinesia

Polinésia

پولی‌نزی

Polinésia

Polynesia

Polinésia

Polynésie

Polinésia

פולינזיה

Polinésia

Polinezija

Polinésia

Polinézia

Polinésia

Pólýnesía

Polinésia

Polinesia

Polinésia

ポリネシア

Polinésia

폴리네시아

Polinésia

Polinezija

Polinésia

Polinēzija

Polinésia

Polynesië

Polinésia

Polynesia

Polinésia

Polinezja

Polinésia

Полинезија

Polinésia

Polynesien

Polinésia

โพลินีเซีย, หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้แก่ ฮาวาย ซามัวร์และหมู่เกาะคุก

Polinésia

玻里尼西亞, 伯利尼西亚

Polinésia

Polynésie

Polinésia

Quần đảo Polynesia