Pontaletar

Pontaletar

, v. t. Segurar com pontaletes.