Profetizador

Profetizador

, m. e adj. O que profetiza.