Prophetizador

Prophetizador

, m. e adj. O que prophetiza.