Prosyllogístico

Prosyllogístico

, (si)
adj.
Relativo ao prosyllogismo.