Proxenético

Proxenético

, (cse)
adj.
Relativo ao proxeneta.