Quintuplicador

Quintuplicador

, m. e adj. Aquelle que quintuplica.