Radiómetro

Radiómetro

,
m.
Antigo instrumento náutico, para tomar a altura dos astros; balestilha.
(Do lat. radius + gr. metron)