Reaviso

Reaviso

,
m.
Acto ou effeito de reavisar.
(De re… + aviso)