Recenseador

Recenseador

, m. e adj. O mesmo que recenseia.