Reconstructor

Reconstructor

,
m.
Aquelle que reconstrói.