Rectidão

Rectidão

,
m.
Qualidade do que é recto.
Justiça; legalidade.
Integridade de carácter.
Lisura de procedimento.
(Do lat. rectitudo)