Recto-vesical

Recto-vesical

, adj. Relativo ao recto e á bexiga.