Rectro-vaginal

Rectro-vaginal

,
adj.
Relativo ao recto e á vagina.