Reflector

Reflector

, m. e adj. O mesmo que reflectidor.