Remascar

Remascar

,
v. t.
Mascar de novo; ruminar.
(De re… + mascar)