Renano

Renano

,
adj.
Relativo ao rio Reno.
(Lat. rhenanus)