Rendedoiro

Rendedoiro

,
adj.
Que rende ou produz; que promete renda ou producto: indústria
rendedoira
.