Restello

Restello

, () m. (e der.) (V. rastello, etc.)