Retingir

Retingir

,
v. t.
Tornar a tingir; tingir bem.
(Lat. retingere)