Retractador

Retractador

, m. e adj. O que retracta.