Sacerdotal

Sacerdotal

,
adj.
Relativo a sacerdote ou a sacerdócio: traje sacerdotal.
(Lat. sacerdotalis)