Sacerdotalismo

Sacerdotalismo

,
m.
Predomínio sacerdotal; clericalismo; theocracia.