Saibreira

Saibreira

,
f.
Lugar, donde se extrái saibro.
Terreno saibroso.