Saphena

Saphena

,
f. Anat.
Veia saphena.
(De sapheno)