Sarnir

Sarnir

,
v. i. Pop.
Rabujar, serrazinar.
(Cp. sarna)