Savarim

Savarim

,
m.
Espécie de pudim.
(De Savarin, n. p.)