Sibitar

Sibitar

, v. i. Náut. O mesmo que sibilar.