Solutivo

Solutivo

,
adj.
Que póde solver ou dissolver.
Laxante.
(De soluto)