Sostinentes

Sostinentes

, m. pl. (V. sustinentes)