Submental

Submental

,
adj.
Que está debaixo do mento ou queixo.
(De sub… + mento)