Subpolar

Subpolar

,
adj.
Que está debaixo do pólo.
(De sub… + polar)