Substabelecimento

Substabelecimento

,
m.
Acto ou effeito de substabelecer.