Superiorizar

Superiorizar

, v. t. Tornar superior; distinguir.